Inženýrská činnost | Arch 99
Villa Pupp
Villa Pupp Návrh zahradních úprav
Villa Pupp Návrh zahradních úprav - původní dokumentace
Villa Pupp
Villa Pupp
Villa Pupp
Villa Pupp Stav roku 1900
Villa Pupp
Villa Pupp
Villa Pupp Boční pohled - rok 1910
Villa Pupp Půdorys 1NP
Villa Pupp